Ülkeler arası artan ticari ilişkilerde dil anlaşmazlıkları yaşanmaktadır. Ulusal bir dil olan İngilizce sayesinde farklı ülkelerden olan kişiler iş gezilerinde ve tatillerde gerekli anlaşmaları az çok sağlayabilmekteler. Fakat yapılacak olan iş ortaklıklarında sözleşmelerin anlaşılabilmesi adına evrakların eksiksiz çevirilerinin yapılması gerekmektedir. Bu konuda şirketlere yardımcı olan yeminli tercüme yapmakta olan tercümanlar belli bir deneyime sahip olan, çevirisini yapacakları dili ana dili gibi konuşan kişilerdir.

Her bir evrakı gerçek anlamlarıyla akışını bozmadan gerçekleştirmekte olan kişiler, oldukça kısa süreler içerisinde evrakları teslim ederek iş ortaklıklarının kurulmasını sağlamaktalar. Tercüme bürolarına bağlı olarak çalışmakta olan kişiler, Almanca tercüme, Fransızca tercüme, İtalyanca tercüme, Arapça tercüme, Fransızca tercüme ve Türkçe tercüme konusunda profesyonel hizmetler sunmaktalar. Yurt dışında alınan diploma, sağlık raporları, hukuki evraklar, pasaport ve vize işlemleri, satın alınan her bir ürünün kullanım kılavuzu ve garanti belgesi gibi tüm evrakların çevirisini gerçekleştirmekte olan kişiler her dile özgü fiyatlar sunmaktadırlar.

Ayrıca tercümanların profesyonelliğine göre de değişmekte olan fiyatlar tercümanların eğitim seviyelerine ve sunmuş oldukları hizmetin kalitesine göre de değişmektedir. Yeminli tercümanların gerçekleştirmiş olduğu her bir yeminli tercüme noter onayına hazır hale getirilerek sahiplerine teslim edilmektedir. Güvenli ve hatasız şekilde hazırlanmış olan her bir evrak ta artık korkusuzca yurt dışında ya da yurt içinde gerekli yerlere teslim edilebilmektedir.

Özellikle öğrencilerin oldukça talep gösterdiği yurt dışı eğitimleri için gerekli olan başvurular ve görüşmeler içinde tercümanlar gerekli yardımları yapmaktadır. Aynı şekilde okulunu bitirmiş olan öğrencilere gelen önemli bilgiler ve diplomalarda dile hâkim tercümanlar tarafından çevrilerek evraklar üzerinde ne yazdığı anlaşılabilmektedir. Her türlü evrak yeminli tercüme gerektirmemektedir. Hukuki evrakların tümüne yapılacak olan bu tercüme türü aynı zamanda az önce de belirtmiş olduğumuz gibi eğitime ait olan lise ve üniversite diplomalarının yanı sıra doğum belgeleri gibi bir takım kişisel belgelere yapılmaktadır.

Devlet daireleri ve üniversiteler tarafından özellikle talep edilmekte olan bu özel tercüme şeklinin sorun çıkmaması adına profesyonel yeminli tercümanlar tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ülkemizde bu tercüme türünün kabul edilebilmesi adına bir takım prosedürler bulunmaktadır. Belgelerin orijinalliği oldukça önemli olup, çeviri yapılmış olan belgenin çevrilmiş belgeyle hatasız ve eksiksiz olup bununda noter tarafından tasdiklenmesi gerekmektedir. Biraz teferruatlı olan bu işte hatta sıfır olup, sonucunda şahıslar ya da şirketler hiçbir problemle karşılaşmamaktalar. Bu konuda günümüzde iş yerlerinin ve şahısların imdadına yetişen sayısız yeminli tercüman bulunmaktadır.

Tercüme bürolarına bağlı çalışmakta olan bu uzman kişiler sahip oldukları bu özel diller sayesinde yapmış oldukları çevirilerin kalitesiyle sektörde kendi hizmet kalitelerini ortaya koymaktadırlar. Müşterilerinin memnuniyetini kazanmakta olan her bir tercüman en iyisi olabilmek adına ve hatasız çeviriler yapmak için araştırmalar yaparak kendisini geliştirmektedir.

Yeminli Tercüme Nedir, Nasıl Yapılır?

Yeminli Tercüme işlemleri için ilgili belgenin noter huzurunda yemin zaptı almış bir tercüman tarafından yapılması ve yine bu tercüman tarafından da onaylanması gerekmektedir. İlgili çevirinin tercümanın bağlı olduğu tercüme bürosu tarafından da onaylanması ile yeminli tercüme işlemi gerçekleşmiş olur. Bu şekilde tercümesi yapılan belgeler birçok kurum tarafından kabul edilse de, bazı kurum ve kuruluşlar daha resmi bir tercüme şekli olan noter onaylı tercüme de isteyebilmektedir. Bu nedenle, tercümeyi isteyen kuruma hangi çeviri türünün kendileri için yeterli olduğu mutlaka sorulmalıdır.

Yeminli Tercüman Onayı Nasıl Yapılır?

Bu konuyu bir örnek üzerinden anlatalım: İngilizce'den Türkçe'ye bir belgenin çevirisi yapıldıktan sonra, tercüman bu belgenin üzerine şöyle bir not düşer veya kaşe basar: "İşbu belgeyi aslına uygun olarak İngilizce dilinden Türkçe diline tercüme ettiğimi onaylarım." veya "İşbu belge İngilizce aslından Türkçe'ye tarafımdan tercüme edilmiştir." yazılır ve tercüman da adını soy adını yazarak burayı imzalar.

Tercüme bürosu da kendi kaşesini vurarak imzalar ve yine belge üzerine vurulacak "Yeminli Tercüme" kaşesiyle bu işlem tamamlanır.

Yeminli Tercüme Neden Gereklidir?

Yeminli tercüman, günlük hayatta sık sık kulağımıza gelmektedir. Peki, yeminli tercüman ne demektir ve yeminli tercüme neden gereklidir? Yeminli tercüman, normal tercümanlardan farklıdır. Yeminli tercümanlık daha hassas ve hatasız bir çalışma istemektedir. Noter yeminli tercüman tarafından yapılan bu tercümede orijinal metne bağlı kalmak gerekir, üzerinde oynama yapılması olanaksızdır. Bu tercümanlıkta gizlilik ve güvenilirlik son derece önemlidir.

O halde yeminli tercüme neden gereklidir ve avantajları nelerdir, şu şekilde sıralanabilir;

 • Resmi kurumların belge istediğinde de bu belgenin de yabancı bir dilde olduğunda
 • Yeminli tercüman kaşesi ile belgeleriniz resmi bir özellik taşıyacaktır
 • Hem maddi hem de manevi açıdan rahatlık sağlarsınız
 • Belgeleriniz aslına uygun bir şekilde çevrilecektir

Bu nedenler ile yeminli tercüme işlemi gereklidir. Ve yanında da size yukarıda bahsedilen avantajları sunmaktadır.

Noter yeminli tercüman işleminin yanı sıra bir de yeminsiz tercüman bulunmaktadır. Ancak yeminsiz tercümanın yaptığı çeviriyi noter tasdik etmez. Çeviri yaptıracağınız belgenizin noter tarafından tasdiklenmesini istiyorsanız noter yeminli tercüme yaptırmanız gereklidir.

Eğer çeviri yaptıracağınız belgeleri; resmi bir makama teslim edecekseniz de zorunlu olarak yeminli tercüme yaptırmanız gerekmektedir. Çünkü, resmi makamlar noter onaylı yeminli tercüme dışında yapılmış bir tercümeyi kabul etmemektedirler.

Yeminli Tercüme Fiyatları

Resmi kurumlara bir belge teslim edecek kişi, mecburen yeminli tercümeye başvuracağı için yeminli tercüman fiyatları 2022 tarihinden itibaren araştırmaya başlamaktadır. 2022 yılı itibariyle noter tasdikli tercüme fiyatı, sayfası 220 TL ile 450 TL arasında farklılık göstermektedir.

Noter onaylı tercüme fiyatları şu ölçütlere göre belirlenmektedir;

 • Çevrilecek olan belgenin uzunluğuna
 • Çevrilecek metnin türü ve içeriği
 • Çeviriyi yapacak yeminli tercümanın tecrübesi
 • Çevrilen dilin ne kadar yaygın olduğu

Bu ölçütler, noter onaylı tercümenin fiyatını belirlemektedir. Her ne kadar yarım sayfa başına fiyat için bir fiyat verilse de bu fiyatlar değişkenlik göstermektedir. Bu fiyatlar çevrilecek belgeye, çeviriyi yapacak tercümana ve hatta çevirinin yapılacağı şehre göre de değişiklik göstermektedir.

Yeminli Çeviri Formatı Nasıl Olmalıdır?

Yeminli tercüme yaptıran kişi yeminli çeviri nasıl olmalıdır? Sorusunun cevabını merak etmektedir. Bir yeminli tercüme yapılan belgenin üzerinde tercümeyi yapan yeminli tercümenin imzası ve kaşesi bulunmalıdır.

Yeminli tercüme kaşesi ve imzasında da tercümenin adı, soyadı ve çevrilen belgenin aslına uygun olduğunu beyan, tarih, yer adres ve telefon numarası bulunmalıdır.

Yeminli Tercüman Kime Denir?

Yeminli tercüme yaptıracak kişinin aklına ilk olarak yeminli tercümen ne demek? Sorusu gelecektir. Yeminli tercüman üniversite eğitimini Mütercim Tercümanlık ya da Dil Bilimleri üzerine yapmış kişidir. Ayrıca Türkçe dışında bir dil kullanmayı bilen kişiler de yeminli tercüman olabilir. Yeminli tercüman şartları şunlardır;

 • Türkiye vatandaşı olmak
 • Sabıka kaydının olmaması
 • Hangi notere yemin edecekse o noterin bulunduğu şehirde ikamet etmek
 • Yeminli tercümanlık yapacağı dili bildiğine dair kanıt sunmak

Bu şartlar sağlandığı bir kişi yeminli tercüman olabilmektedir. Yeminli tercüman yaptığı çeviriler noter tarafından onaylanmaktadır. Ve çevirinin altında da kaşesi bulunmaktadır. Bu yüzden de işini çok dikkatli ve titiz bir şekilde yapmalıdır.

Hangi Belgelere Çeviri Yapılır?

Resmi evrak çevirisi, bir ülkenin bir kişiden bir belge istemesi ve bu belgenin de yabancı dilde olması nedeniyle o ülkede kullanılan dile çevirisi yapılan evraktır.

Resmi kurumlar, bir belge istediğinde bu belgeye çeviri yapılacaksa eğer noter onaylı yeminli tercüme yapılmasını ister. Çünkü böylesi daha güvenlidir.