Tercüme edebiyat, tıp, siyaset, bilim gibi birçok alana karşımıza çıktığı gibi hukuk alanında da sıkça karşımıza çıkmaktadır. Hukuki tercüme; konusu yasa veya kanun olan ve farklı dilleri konuşan insanlar arasında hukuki bilgi alışverişi gerçekleştirmek için yapılan sözlü ya da yazılı çeviriler toplamıdır. Hukuki çeviri kapsamına; kanun maddeleri, hukuki görüşmeler, vekâlet konuları, mahkeme kararları, ihtarname, ihbarname, kefaletname, dilekçe, diploma, pasaport, tapu gibi konular girmektedir.

Hukuki tercüme alanında uzman bir tercüman tarafından ya da bu konuda eğitim almış tercümanlar tarafından yapılmalıdır çünkü bu konuda dil hakimiyetinin yanı sıra bilgi birikimi de gerekmektedir aksi takdirde yanlış yapılacak tercümeler ciddi sorunlara sebebiyet vererek büyük karışıklıkların meydana gelmesine sebep olabilir. Hukuki tercüme yapmak bazı zorlukları da beraberinde getirmektedir. Öncelikle tercümeyi yapacak kişinin belli bir bilgi birikimine sahip olması gerekmektedir. Kaynak metin başka bir ülkenin hukuk sistemine uygun olarak düzenlenmiştir ve hedef dile çevrilen metin farklı bir hukuk sistemine sahip olduğu için bu sistemde kullanılabilmesi için bu sisteme uygun hukuki terimler tercüme içerisinde kullanılmalı ve tercüman tarafından bu terimler tercih edilmelidir.

Diller arasında kopukluklar olabileceğinden dolayı kaynak metin ve hedef dil arasında terim yokluğu ve eşdeğerliği bulunmadığı takdirde tercüman iki dil arasındaki farklılıkları ve terim eksikliğini göz önünde bulundurmaya dikkat ederek iki dil arasında benzer yapılar kullanarak ve en yakın anlamı verecek terimleri seçerek bu açığı başarılı bir biçimde kapatmalıdır. Tercümelerde birden fazla anlama gelebilecek ya da karışıklık yaratacak kelimeler kullanılmamalı bunun yerine hukuki terimler daha yaygın olarak tercih edilmelidir. Tercüme tamamlandıktan sonra mutlaka bir hukukçu tarafından redaksiyonu gerçekleştirilmelidir. Olası hatalar en aza değil sıfıra indirilmeli ve karışıklık yaratacak kelimelerden özenle kaçınılmalıdır.

Hukuki tercüme yapacak kişi öncelikle her iki dile ve her iki dilin hukuk sistemine hâkim olmalıdır. Yasa ve hukuk dilini iyi bilmesi gereken tercüman tercümeyi yaparken her hatadan kaçınmalı ve konunun ciddiyetinin farkında olarak çeviri yapmalıdır. Hukuk alanında yapılan çevirilerde birebir çeviriler büyük hataların meydana gelmesine sebebiyet verebilir. Bu sebeple yasaları iyi bilen ve yorumlayan biri tarafından yapılması önem taşımaktadır.

Hukukçu bir yasayı anlarken ve yorumlarken çevirmen de anlatırken yasanın altında yatan manayı çok iyi çözebilmeli ve bunu en doğru şekilde çeviri metnine aktarabilmelidir. Diller arası kopukluklar ve bazen terimlerin hedef dilde karşılıksız olduğu durumlarda tercüman yine elinden geleni yapmalı ve en doğru çeviriyi hazırlamalıdır buna ek olarak altbilgi olarak konu hakkında notlar verilmeli ve terimler açıklanmalıdır. Hukuki çeviriler genel olarak hukuk eğitimi almış yabancı dil bilen kimselere yaptırılmaktadır çünkü hukuki tercümede her iki dilin de ait olduğu hukuki kurallar ve gelişim süreçleri iyi bilinmelidir. Bu sebeple bu çeviriler büyük özen gerekmektedir.

Hukuki Çevirinin Önemi

Bir ülkeye gideceğiniz zaman o ülkede herhangi bir hukuki kayba uğramamak için hukuki kurumlara başvurduğunuz kurumlara özenle hazırlanmış, hatasız bir şekilde yapılmış çevirileri sunmanız gerekmektedir. Bu çevirilere de hukuki çeviri denmektedir. Bu hukuki çevirinin yanlış olması haklarınızın yok olmasına neden olabilmektedir. Doğru bir şekilde çevirilerde size birçok fayda sağlamaktadır.

Küreselleşen dünya ile birlikte insanlar artık her şeye ve her yere rahatlıkla ulaşmaktadır. Bu nedenle de yabancı dil oldukça önem kazanmıştır. Küreselleşme sadece yabancı dili değil, hukuk alanını da çok önemli bir konuma getirmiştir. Hukuk kuralları; insanların birbirleriyle ya da devletle ve devletlerin de birbirleriyle arasındaki iletişimi düzenleyen kurallardır.

Teknoloji gelişmesiyle birlikte ulaşım imkanları da aynı doğrultu da gelişmektedir. Bu da insanların bir şehirden şehre ya da bir ülkeden ülkeye daha kolay ve daha çabuk seyahat etmesine imkan vermiştir.

Bu sayede de insanlar hem gezip, görmek için hem de başka ülkelere iş seyahatlerine çıkmaktadırlar. Bu noktada da hukuku çevirinin önemi ortaya çıkmaktadır. Gittiğiniz yabancı bir ülkede hukuki haklarının korunması için ve herhangi bir hukuki kayba uğramamak için hukuki çeviri oldukça önemlidir.

Hukuk Tercümesinde Dikkat Edilecekler

Çeviri yapmak birçok insanın düşündüğünün aksine oldukça zor bir iştir. Hukuki çeviriler de oldukça zorlayıcıdır. En sık karşılaşılan çevirilerden de biridir. Hukuk tercümesinde dikkat edilecekler ise şunlardır;

  • Hukuk sektörü detaylı bir şekilde incelenmelidir
  • Hukuk tercümesini herkes yapamaz, yapacak kişi de bazı özellikler aranılır
  • Yeminli bürolar tarafından onaylanmalıdır
  • Hukuk tercümesi fiyatları her yerde aynı olmalıdır
  • Hukuk tercümanlığı yapmaya yetkisi olmadığı halde hukuk tercümanlığı yapan kişilere hapis cezası verilmelidir

Ekonomik açıdan da büyük önem taşıyan hukuk tercümeleri, şirketler arası ya da kişiler arasında bir düzen sağlanması da hukuk için önemlidir.

Hukuk tercümeleri güvenilir tercümanlar tarafından yapılmalıdır. Çalışacağınız hukuk tercümanını sorgulamaktan çekinmeyin, önceki çalışmalarını ve çalıştığı yerleri öğrenin. Çevirisinin yapılması istediğiniz belgeleri eksiksiz bir şekilde teslim edin ki hatasız tercümeler ortaya çıksın.

Bize oy verin 🙂
[Uzman Tercüme: 4 Ort: 3]