Ankara Yeminli Tercümesi yapılan belge Noter tarafından onaylandıktan sonra ilgili mercilerde Apostil onayı yapılmaktadır. Apostil onayından önce bu belgeler kullanılacağı ülkenin diline tercüme edilmesi için bir Yeminli Tercüme Bürosuna teslim edilmelidir. Apostil onayı, bir ülkedeki resmi kurumlar tarafından düzenlenen belgelerin 5 Ekim 1961 tarihli Lahey Sözleşmesi’ne bağlı olan ülkelerde geçerli olabilmesi için valilik, kaymakamlık ve adli belgeler için adliyelerce onaylanmasıdır. Apostil işleminin belgenin düzenlendiği ülkede onaylanması gerekmektedir. Apostil onayına örnek belgeler şunlardır: ÖSYM sınav sonuç belgeleri, ticari belgeler, diplomalar, konsolosluk belgeleri, vesikalar.

Metropol Yeminli Tercüme Bürosu ve Danışmanlık Hizmetleri olarak, Apostil işlemlerini sizin adınıza gerçekleştirmekteyiz. Onaylanacak belgenizi bize ulaştırdıktan sonra Ankara Yeminli Tercümesini, Noter Onayını ve Apostil Tasdik İşlemlerini tamamlayarak size teslim ediyoruz.

5 Ekim 1961 tarihli Lahey Sözleşmesi’ni tanımayan ülkelerden birinde belgenizi kullanmanız gerekiyorsa, aynı işlemleri yaptıktan sonra belgenizin ilgili ülkenin Türkiye’de Başkonsolosluğunda veya konsolosluğunda da ayrıca onaylanması gerekmektedir.Metropol Yeminli Tercüme Bürosu ve Danışmanlık Hizmetleri, profesyonel iş akışıyla en kısa sürede onay işlemlerinizi gerçekleştirmektedir.

Metropol tercüme; Apostil onayılı tercüme bürosu, apostil tercüme bürosu, yeminli tercüme bürosu, apostil yeminli tercüme bürosu gibi hizmetler vermektedir.

Sayfa Özeti

Apostil Tasdikli Tercüme Ne Demek?

Bir kişiden apostil tasdikli tercüme istenildiğinde kişinin aklına olarak apostil tasdikli tercüme ne demek? Sorusu gelecektir.

Apostil tasdikli tercüme ne demek? Sorusu cevaplandırılmalıdır. Apostil tasdikli tercüme, resmi bir belgenin yabancı bir ülkede de geçerli olması için resmi belgenin geçerliliğinin ve kaynağının belirtilmesidir. Apostil tercüme yapılan belgeler, kamuya açıktır. Doğum ve ölüm belgeleri, evlilik belgelerinin yanı sıra kurumsal olarak yapılan sözleşmeler, sigorta poliçeleri ve ticaret sicilinden alınan alıntılar gibi ticari olan belgeler de apostil belgeler içine girer.

Apostil Nereden Alınır?

Apostil tasdikli tercümeye ihtiyacı olunması durumunda apostil nereden alınır? İlk akla gelen sorudur. Bu noktada söylenmesi gereken ilk şey, her ülkenin kendi içyapısına göre apostil şerhi verebilecek bir makam seçmektedir.

Türkiye apostil şerhi almak adli belgeler ve idari belgeler olarak farklılık göstermektedir. Apostil şerhi alınacak belge idari bir belge ise valilikler, valiler, vali muavinleri, vali adına hukuk işleri müdürlükleri ya da kaymakamlıktan alınır. Eğer apostil şerhi alınacak belge adli bir belge ise Ağır Ceza Mahkemesi merkezlerinde bulunan Adalet Komisyonu Başkanları tarafından verilmektedir.

Apostil nereden alınır? Sorusu cevaplandıktan sonra bir diğer önemli olan şey ise apostil nasıl alınır? Sorusunun cevabıdır. Apostil almak için sırasıyla gidilecek yerler şu şekilde sıralanabilir;

  • Bir tercüme bürosu
  • Noter
  • Valilik ya da Kaymakamlık
  • Konsolosluk ya da Başkonsolosluk

Kurumlarına sırasıyla giderek apostil alınır. Tercüme bürosunda çeviri yapılacak belge hedef dile çevrilir. Daha sonra çevirisi yapılan belge noter huzurunda bir yeminli tercümana onaylatılır. Noter tarafından onaylanan belge valilik ya da kaymakamlığa götürülerek belge tasdik edilir. En son olarak da en konsolosluk ya da başkonsolosluğa gidilerek onaylatılır.

Bu işlemler yapılarak apostil alınır. Ancak Lahey Sözleşmesi’ne taraf olan ülkeler son adım olan konsolosluk ya da başkonsolosluğa gitmeyi kaldırmıştır.

Apostil Ne Demek?

Apostil pek çok kişi tarafından bilinen bir çeviri değildir. Bu yüzden apostil ne demek? Sorusunun cevabı verilmelidir. Apostil; bir ülkede verilen resmi belgenin, yine aynı makamlarınca verilen resmi belgenin yabancı bir ülkede de geçerli olabilmesi için yapılan onaylama işlemidir.

Ayrıca apostil, Lahey Sözleşmesi’ne taraf ülkelerinin birinde düzenlenen resmi bir belgenin yine Lahey Sözleşmesi’ne taraf olan ülkelerde geçerli olması için resmi belgeye basılan kaşeye verilen addır.

Türkiye’nin resmi makamlarından alınan bir belge, yabancı ülkelerde de geçerlidir. Aynı şekilde yabancı ülkelerin resmi makamlarından alınan bir belgede Türkiye’de geçerlidir.

Apostil Çeviri Ücretleri

Apostil şerhi için bir maddi karşılık yoktur. Ancak prosedür işlemlerinin takibi için verilen bir ücret vardır. Bunun dışında da çeviri yapılacak belge için lazım olacak kağıt, bazı kırtasiye malzemelerinin ücreti de karşılanmaktadır. Bu ücret her yıl değiştiği için apostil ücreti 2022 yılında da farklıdır.

Bize oy verin 🙂
[Uzman Tercüme: 6 Ort: 3.2]