Özellikle son yıllarda eksikliği yoğun olarak hissedilen patent çevirileri, gerçek ya da tüzel kişilerin ilerleyen dönemlerde hukuksal açıdan herhangi bir sorun yaşamaması ve elde ettiği hakların korunabilmesi adına kesinlikle uzman bireylerden tarafından ilgi gösterilmesi gereken bir durumdur. Patent tercümesi, kendi alanında pek çok terminoloji bilgilerine sahip olan ve profesyonel açıdan patentler üstünde çalışmış olan kişiler tarafından yapıldığında kişi ya da firmaların haklarını gerçek anlamda korumasını sağlamaktadır.

Bir buluşun sahibi olan firmanın ya da kişinin söz konusu olan ürünü imal etme, kendi menfaatleri adına kullanma, satışını gerçekleştirme ya da ithal işlemini yapabilme hakkının hukuki bakımdan doğru olarak tespit edilmesi, doğru ve kaliteli şekilde yapılan patent çevirisi ile gerçekleşmektedir. Sınai mülkiyet hususu için de, önemi tartışılmaz derecede yüksek olan patent çevirisi, tercümenin yapıldığı ya da yapılacağı dilde tercih edilen bazı sözcüklerin patent terminolojisine uyumlu şekilde kullanılmasını gerektirmektedir.

Patent başvurularından lisans sözleşmelerine, fikir sanat haklarından araştırma raporlarına ve Avrupa patentlerine kadar son derece geniş bir yelpaze içerisindeki konuya bağlı olan patent çevirisi, konu hakkında herhangi bir bilgisi olmayan ve uzman olmayan bireylerin eline geçtiğinde ciddi anlamda hukuki sorunlar yaşamaya neden olmaktadır. Hatta bu sorunlara neden olabilecek hatalı çeviriler dahi belgenizi de riske atabilir. Bu nedenle patent tercümesinin özenli ve dikkatli bir şekilde yapılması gerekmektedir.

Tüm dünya üzerinde kabul edilmiş patent yasalarının hepsi, buluş sahibi olan kişinin yaratıcı ve sıra dışı fikirlerinin koruma altına alınmasına yönelik olmasının yanı sıra aynı zamanda yeni fikirler ve yeni icatlar geliştirilmesi için yapılan faaliyetleri teşvik edici niteliktedir. Bu nedenden dolayı yapılan patent çevirisi de bu yasaların tümünde belirtilen maddelerce düzgün bir biçimde yapılmalı ve patent sahibi tüzel ya da gerçek kişinin bütün haklarını koruyacak nitelikle sağlanmalıdır. Ekonomik açıdan olduğu gibi sosyal çevrelerin de yeni fikir ve yeni icatlardan yararlanabilmesi için ilk olarak patent sahibi olan kişinin korunması gerektiği için, patent çevirisi yapılırken son derece büyük bir dikkat, titiz çalışma, terminoloji bilgisi ve konu hakkında da profesyonel bilgi olması gerekir.

Ülkemiz içerisinde geliştirilen yeni bir fikir ya da yeni bir icadın patentinin geliştirilmesi ile beraber bu patentin ülke dışında da kabul edilmesi ve patent sahibi olan kişinin haklarının gözetilerek hukuki açıdan kullanılabilmesi için patent tercümesi, patent terminolojisine birebir ve aynen uyumlu, eksiksiz olmalıdır. Ayrıca doğru ve gerçek bilgiler içermesi de ayrıca önemlidir. Patent tercümeleri, yurt dışından ithal edilen ya da yurt dışına ihraç edilecek olan bütün ürünlere ait olan patentlerin resmi anlamdaki patent standardına uyumlu olacak şekilde tercümesini içermektedir. Kısacası patent tercümeleri, uzman kişilerce yapılmalı ve kesinlikle özen gösterilerek çalışılması gereken bir konudur.

Bize oy verin 🙂
[Uzman Tercüme: 1 Ort: 5]