Uluslar arası düzeyde firmaların artık global bir hale gelmesi, yapılan ortaklıklar, anlaşmalar ve daha bir çok anlamda firmaların etkileşimli olması kurumsal tercümeye olan talebi iyiden iyiye artırmış durumda. Kurumsal tercüme; uzmanlık ve deneyim gerektiren, hatayı kesinlikle affetmeyen ve terminoloji bilgisi gerektirmekte olan tercümelerdir. Aynı zamanda kurumsal tercüme, konu bütünlüğü ve rakamsal değerler gibi detayları da içerisinde barındırmaktadır. Kurumların, yapılan tercümelerden sonra ekstra bir yükümlülük altına girmemesi adına kurumsal tercümelerin sıkı bir denetim sürecinden geçmesi de oldukça önemli bir konudur. Sıkı bir denetimden geçmeyen kurumsal tercüme ise, kurumlara hem zaman kaybettirir hem de iş ilişkilerini olumsuz etkileyerek kurumsal marka değerini zedeler.

Kurumsal Tercümenin Gerektiği Alanlar

Kurumsal tercüme, pek çok farklı alan üzerine gereklidir. Ana kategori olarak kurumsal tercüme olarak nitelendirilen tercümeler alt kategorilere ayrılmaktadır.

1-Hukuki Tercümeler: Kurumsal alanda en çok ihtiyaç duyulan tercümeler olarak ilk sırada hukuki tercümeler gelmektedir.

Hukuki tercümeler; alım-satım sözleşmeleri, ihale dokümanları, sözleşmeler, uzman raporları gibi hukuksal boyutu olan kurumsal tercümeler için gerçekleştirilmektedir.

2-Teknik Tercümeler: Teknik anlamda yapılmakta olan birçok farklı sektör için elzem olan tercümelerdir. Teknik tercümeler, mühendislik ve teknik dil bilgisi ayrıca terminoloji hakimiyeti gerektiren tercümelerdir.

Teknik tercümeler; Denizcilik sektörü, otomotiv sektörü, kozmetik sektörü, enerji sektörü gibi sektörler üzerine yapılmaktadır.

3-Ticari Tercümeler: Kurumsal tercüme dendiğinde ilk akla gelen tercümeler olan ticari tercümeler, finansal bilgilerin yoğun olarak işlendiği kurumsal tercümelerdir.

Ticari tercümeler; ihale metinleri için, tutanaklar için, ekonomik metinler için, bankacılık için, muhasebe için, bilançolar için, distribütörlük ve lisans anlaşmaları için ve firma tanıtımları gibi alanlar üzerine yapılmaktadır.

Kurumsal Tercümenin Önemi

Kurumsal tercüme, globalleşen dünyada oldukça önemli bir role sahiptir. Kurumların birbirleriyle doğru bir şekilde etkileşim ve iletişim halinde bulunabilmesi adına kurumsal tercümeler çok önemlidir. Bu nedenle kurumsal tercüme için fiyat her zaman arka planda kalmalıdır.

Kurumsal Tercüme Kimler Tarafından, Nasıl Yapılır?

Kurumsal tercüme, noter yeminli tercümanlar tarafından yapılmaktadır. Kurumsal tercüme yapabilecek niteliğe sahip tercümanlar; tercümesini yaptığı alan üzerine hakim olmalılardır.

Bununla birlikte kurumsal tercümenin öneminin farkında olmakla birlikte sizlere sunduğumuz; eksiksiz, net ve hatasız kurumsal tercümeler ile birlikte kurumlarınız için uluslar arası bağlamda güçlü iş ilişkileri kurmanıza yardımcı olmaktayız.

İlk olarak tercümanlarımızın yaptığı kurumsal tercüme, uzmanlık alanına göre editörlerimize gönderilmektedir. Editörlerimiz hem kaynak metin hem de tercümesi yapılmış olan hedef metni tek tek okumakta ve incelemektedir. İncelenen ve onay olan kurumsal tercüme, noter onayına gönderilmektedir. Noter, kurumsal tercümeye onayı verdikten sonra bizler tekrar bir imla kontrolünden tercümeyi geçirdikten sonra son olarak istediğiniz yöntemle sizlere kurumsal tercümenizi ulaştırmaktayız.

Bize oy verin 🙂
[Uzman Tercüme: 1 Ort: 1]